ZÁJAZD NA MTF 2016

Farebné vstupenky v cene 35€ sú k dispozícii na doleuvedených číslach!!!

Odchody busu a cena zájazdu (odchod 18.8.):
MI – žel. stanica 22:00/17,50,- EUR

VT – parkovisko Pekáreň Holinský 22:30/17,- EUR

KE – Hypermarket Tesco 23:30/16,- EUR
PO – parkovisko Nay/Tesco 00:00/15,50,- EUR

LE – Hypermarket Lidl 01:00/15,- EUR

PP – Hypermarket Tesco 01:30/14,- EUR

 

Trasa a aj cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu zúčastnených.

Ak máte nejaké otázky, návrhy, či pripomienky, volajte:

 

KONTAKT:

0904 685 757

0915 717 777

0949 799 800