Helloween – zmena miesta konania

Koncert skupín Helloween, Gotthard a Crimes of Passion je z dôvodov nevyhovujúceho stavu ŠH Cassosport presunutý do vedľajšej haly MULTIHALA. Domáci ju poznajú ako bývalú hádzanársku halu a od Cassosportu je vzialená doslova len pár stovák metrov, na rovnakej príjazdovej ceste. Orientačné body a parkoviská sú pri tesne umiestnených objektoch ako Hornbach, OBI (bývalý Baumax) a Cassosport.Pešo je to od Cassosportu 2-3 minútky. Fanúšikovia, ktorí prídu z ďalej, môžu zaparkovať presne tam, kde by parkovali aj v prípade konania v Cassosporte. Samozrejme že na skvelej show, ktorú Helloween a spol. prinesú, to neuberie.

 

mapa